Ukřižuj Ho

Mnoho lidí si říká, že je to minulost… ale tato událost může být pro tebe aktuální každý den.