Předmluva

I když existuje značné množství dostupného materiálu, který napomáhá věřícímu u rozjímání poselství bratra Williama Branhama, Rodinný oltář je první svého druhu, který je sestaven pro rodinný čas modlitby a čtení Bible.

Rodinný oltář přivádí čtenáře k duchovním úvahám skrze denní čtení Písma, s doprovodem úryvků z kázání bratra Williama Branhama. Pro usilovného čtenáře bude zřejmé, že Duch svatý dal bratru Timothy Doddovi Božské vedení v předkládání duchovních pravd tímto nejjediněčnějším způsobem. Bratr Dodd je oddaný pastor a Kristův služebník a jménem nevěsty Ježíše Krista je třeba jej ocenit za jeho obětavou práci lásky.

“Oltář” od začátku až do konce Písma vypovídá o “oběti” a Bůh je potěšen, když Mu odevzdáme na našem rodinném oltáři naše životy jako “žijící oběť” a naše oběti chvály a díkuvzdání za požehnání rodiny a domova.


Je mi potěšením, že mohu vyjádřit svůj osobní obdiv bratru Timotheyovi a jeho ženě Alison. Obdivuji se pevným křesťanským zásadám, které vštěpili do své úžasné rodiny. Úspěšně vychovávat osm dětí ve světě, který se rozpadá v každém směru, není jednoduchým předsevzetím. Jejich synové jsou ušlechtilými, posvěcenými mladými muži, kteří spolehlivě zastávají svá místa jak v běžném životě, tak v církvi. Jejich dcery se naučily, jak být hospodyňkami, následujíc dokonalé vedení a vzor své zbožné matky.


Každá rodina, která sama těží z duchovních bohatství v mezích desek této knihy, bude nesmírně požehnaná.

                                                                                                              Pastor Edvard F. Byskal
                                                                                                                Cloverdale Bibleway