Několik z mnohých proroctví vypovězených ve službě bratra Branhama

….které mi byly ukázány ve viděních jednoho nedělního rána v červnu 1933. Pan Ježíš ke mně mluvil a řekl, že příchod Páně je blízko, avšak dříve, než přijde, stane se ještě sedm hlavních událostí. Všechny jsem si je zapsal a ráno jsem pak vydal zjevení Páně.Citát z knihy “Výklad sedmi církevních věků”, W.M.Branham


PRVNÍ
První vidění mi ukázalo, jak Mussolini potáhne do Etiopie, která “padne k jeho nohám“. Toto vidění narazilo na mocný odpor, mnozí byli velice pobouřeni, že jsem to řekl a nevěřili tomu. Stalo se však přesně tak. Šel tam se svou moderní výzbrojí a všechno si podmanil. Domorodci neměli žádné vyhlídky. Ve vidění mi však bylo dále řečeno, že Mussolini přijde k hroznému konci a že se jeho vlastní lid obrátí proti němu. To se stalo přesně, jak to bylo řečeno. 

DRUHÉ
 V dalším vidění bylo předpověděno, že povstane Rakušan jménem Adolf Hitler jako diktátor nad Německem a že vtáhne svět do války. Byla mi ukázána Siegfriedova linie a jak to bude pro naše jednotky těžké, aby ji zdolaly. Pak mi bylo ukázáno, že Hitler skončí tajemným způsobem. 

TŘETÍ
Třetí vidění se týkalo věcí světové politiky. Bylo mi ukázáno, že povstanou tři velké ISMY: fašismus, nacismus a komunismus, ale první dva budou pohlceny třetím. Hlas napomínal: “POZOR NA RUSKO, POZOR NA RUSKO. Nespouštěj svůj zrak Z krále severu!“ 

ČTVRTÉ
Čtvrté vidění mi byly ukázány velké pokroky vědy, které přijdou po druhé světové válce. Bylo to završeno autem se střechou z plastické hmoty ve tvaru bubliny, jedoucím po krásné dálnicí dálkově ovládané. Zdálo se, že lidé v tomto autě bez volantu seděli a hráli nějakou hru, aby se zabavili. 

PÁTÉ
Páté vidění se týkalo morálních problémů 
našeho věku, hlavně žen. Bůh mi ukázal, že ženy opustí své postavení tím, že jim bude dáno volební právo. Potom si ostříhají vlasy, aby daly najevo, že již více nejsou pod mocí muže a že trvají na své rovnoprávnosti a v mnohých případech budou dokonce nárokovat více, než jen rovnoprávnost. Osvojily si mužský oděv a v odkládání šatů šly tak daleko, až mi byla v posledním obraze ukázána nahá žena, která měla jen zástěrku ve formě fíkového listu. V tomto vidění jsem spatřil hroznou zkaženost a kritický stav celého světa. 

ŠESTÉ
Potom v šestém vidění, povstala v Americe velice hezká, ale krutá žena.
 Držela lidi ve své plné moci. Věřil jsem, že to znamená vzestup římsko-katolické církve, i když vím, že by to mohlo být i vidění nějaké ženy, která se v Americe dostane k moci díky popularisaci volebního práva žen. 

SEDMÉ
V sedmém a posledním vidění jsem slyšel strašlivou explozi. Když jsem se obrátil, abych se podíval, viděl jsem jen trosky, krátery a kouř nad celou Amerikou.