Na památném shromaždění ve Phoenixu v Arizoně v roce 1966 evangelista T. L. Osborn řekl následující slova:

Muž, který je znám pod jménem William Branham, byl poslán, aby znovu zademonstroval Boha v těle. Ale proč to byl poslán udělat? A k čemu všechna ta znamení? Copak Ježíš už všechny tyto věci nevykonal? Copak to lidé neviděli a nezaznamenali? Ano, určitě ano. To vše se již stalo. Ale lidé na to zapomněli. Zapomnělo se na to. Tak Bůh, chtěje nám ve větší míře ukázat nezměnitelnost své rady, to udělal ve 20. století znovu. Udělal to znovu. A já jsem hleděl na Jeho slávu. William Branham k nám přišel jako Boží prorok a ukázal nám ve 20. století přesně ty stejné věci, které nám byly ukázány v Evangeliu. Tam kde jsme v Evangeliu četli o několika událostech, tam jsme jich v naší generaci viděli stovky. Ne méně slavné a zázračné, v o mnoho větším množství. Viděli jsme to v našich dnech. Chodili jsme s Bohem v našem čase. On přišel a chodil po břehu Galilejského jezera, a teď přišel do ulic Phoenixu a Portlandu v Oregonu a Tulsy v Oklahomě a prošel mým národem. Viděl jsem to, a když jsem to znovu uviděl, věděl jsem, co to znamená. Bylo to Slovo v akci.