Toto kázání kázal bratr William Marrion Branham 24. června 1954 ve Washingtonu D. C., USA