Jsme biblicky věřící křesťané, kteří se shromažďují kolem Božího Slova obsaženého v Bibli. Nevěříme jen určité části Slova, ale toužíme žít každým Slovem pocházejícím z Božích úst (Matouš 4,4). Bible, kniha zapečetěná sedmi pečetěmi (Zjevení 5,1-5), byla v naší době otevřena (Zjevení 10). Prostřednictvím těchto tajemných pravd, které byly ukryty v Bibli a nyní byly oznámeny, se vracíme zpět k víře našich otců (Malachiáš 4, 5-6). Je to zaslíbené poselství od Boha, které přišlo před druhým příchodem Páně. Toto poselství navrácení Slova přináší také navrácení moci. Křtíme například dospělé osoby ponořením ve jménu Pána Ježíše Krista na odpuštění jejich hříchů (Skutky 2, 38). Náš cíl je najít ztracené Boží ovce a přivést je do přítomnosti jejich Spasitele a Pána, Ježíše Krista. Jen v něm nalézáme vykoupení, očekávané odpočinutí a bezpečí.