Zvláštní služba Williama Branhama byla odpovědí Ducha svatého na proroctví Písma z Malachiáše 4:5-6, Lukáše 17:30 a ze Zjevení 10:7. Tato celosvětová služba byla kulminačním bodem mnoha dalších proroctví z Bible a byla pokračováním Božího díla skrze Ducha Svatého v tomto času konce.O této službě Písmo hovoří, že připraví lidi na druhý příchod Ježíše Krista.

Modlíme se, aby se to Slovo stalo Životem ve tvém srdci, když budeš s modlitbou toto poselství číst.


Překlad anglického originálu je proveden jen s takovými nezbytnými zásahy do textu, které vyžaduje překlad a převod mluveného slova do tištěné podoby, se snahou zachovat originální ráz prostého způsobu vyjadřování.

I když bylo pro přesnost překladu vynaloženo veškeré úsilí, přesto však je za nejvěrnější formu záznamu kázání bratra Branhama považován audio záznam v anglickém jazyce.


Mnoho z více než 1200 kázání Williama Branhama je zdarma dostupných v mnoha jazycích.
Toto dílo může být rozmnožováno a rozšiřováno, pokud je kopírováno v nezkrácené formě, beze změn a zdarma.