Zde bude vložen odkaz na probíhající kázání před začátkem shromáždění.

A link to the sermon in progress prior to the start of the meeting will be posted here.